אקסטרה 10% הנחה לנרשמים לניוזלטר | להרשמה

x
המשך בקניה
סל הקניות שלך ריק

מתנפתחים

Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Collection
SELECT `e`.`entity_id`, `e`.`type_id`, `e`.`attribute_set_id`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `e`.`name`, `e`.`short_description`, `e`.`price`, `e`.`special_price`, `e`.`special_from_date`, `e`.`special_to_date`, `e`.`manufacturer`, `e`.`manufacturer_value`, `e`.`small_image`, `e`.`thumbnail`, `e`.`news_from_date`, `e`.`news_to_date`, `e`.`status`, `e`.`url_key`, `e`.`required_options`, `e`.`image_label`, `e`.`small_image_label`, `e`.`thumbnail_label`, `e`.`msrp_enabled`, `e`.`msrp_display_actual_price_type`, `e`.`msrp`, `e`.`tax_class_id`, `e`.`price_type`, `e`.`weight_type`, `e`.`price_view`, `e`.`shipment_type`, `e`.`links_purchased_separately`, `e`.`links_exist`, `e`.`open_amount_min`, `e`.`open_amount_max`, `e`.`gender`, `e`.`gender_value`, `e`.`special_product`, `e`.`special_product_value`, `e`.`children_qty`, `e`.`stock_by_children`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price` FROM `catalog_product_flat_1` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=1 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id = '496' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 WHERE (e.status = 1) ORDER BY CAST(`product_id` AS SIGNED) DESC LIMIT 36

לא נמצאו מוצרים תואמים את הבחירה.